Groenbemesting

Mooie mengsels en losse zaaizaden om nu nog te zaaien:

In het najaar wordt geoogst, en er ligt veel land braak, natuurlijk wordt er ook veel groenbemester gezaaid maar dat is vaak eenzijdig, belangrijk is in ieder geval dat het wild in de winter genoeg voedsel en dekking. Misschien is het wat om de boer te vragen wat hij doet en misschien samen iets te doen?
Snel dekking en voeding aanleggen en tevens geschikt als groenbemester, een dubbeldoel dus, mais, granen, aardappelen er af dit er in.