Hofman Agrarische Produkten

Zaai- en gebruiksadvies

Inleiding:
Bij weidegang bestaat de voeding vrijwel geheel uit weidegras. De grasopname van pony's en paarden varieert van 40 tot 80 kg per dag.
In de periode van voorjaar tot herfst is weidegang voor paarden onontbeerlijk. Weidegang biedt paarden volop bewegingsvrijheid in de frisse lucht, terwijl bovendien aan de voederbehoefte kan worden voldaan.
Per paard van ongeveer 500 kg lichaamsgewicht is een minimale oppervlakte van 1/4 tot 1/2 ha nodig.
Tijdens de opfok van jonge paarden is minstens een weiland van 2 ha nodig, om voldoende beweging mogelijk te maken. Beweging is voor jonge en oude paarden noodzakelijk ook in de winter.


Grondbewerking:
Verdelg allereerst onkruiden als deze rijk aanwezig zijn. Spit of ploeg het land hierna op een diepte van +/- 25 cm. Frees of hark de grond vervolgens, zodat het land mooi vlak ligt met een losse bovenlaag van 1 á 2 cm. De grond is nu klaar voor inzaai.

Inzaaien:
Vernieuwing van grasland kan het best in de maanden maart/april of augustus/september plaatsvinden. In deze maanden is de temperatuur van bodem en omgeving optimaal en is er voldoende vocht aanwezig. Dat is belangrijk voor de kieming van het zaaizaad. Half oktober is de uiterste zaaitijd. Later zaaien geeft kans op vorstschade. Gebruik voor inzaaien onze voorgeschreven hoeveelheid zaad per ha. (1 ha is 10000 m2) Zaai grote percelen in met een zaaicombinatie. Kleine percelen kunnen met de hand ingezaaid worden. Strooi hierbij het graszaad gelijkmatig over het land en hark het licht in. Door het land vervolgens te rollen of aan te lopen ontstaat een goed kiembed. Zodra het gras enkele centimeters lang is, is nogmaals aanrollen aan te bevelen. Hierdoor ontstaat een mooie dichte zode.

Doorzaaien:
Een bestaande grasmat kan ook opgeknapt worden met onze grasmengsels. Zorg voor aanvang dat het gras erg kort afgemaaid of afgeweid wordt. Maak vervolgens de bovengrond los met een wiedeg, sleep of hark. Gebruik voor doorzaaien onze voorgeschreven hoeveelheid zaad per ha. Verdeel het zaad over de oppervlakte en rol het land. Voor grote oppervlaktes kan beter met een doorzaaimachine worden gewerkt.       Let op! : het slagingspercentage bij doorzaai is aanzienlijk lager dan bij herinzaai. Dat wordt veroorzaakt door de concurrerende werking van de bestaande zode.

Klaver, bloemen en kruiden:
Paarden hebben structuurrijk voer nodig om gezond te blijven. Structuur wordt vaak in verband gebracht met klaver, bloemen en kruiden. Dit is ten dele waar. Klaver brengt geen extra structuur in paardenweide. Het brengt wel extra stikstof in de weide waardoor het gras in conditie blijft en beter groeit. Er is dus minder bemesting nodig. Maar in een paardenweide moet worden voorkomen dat klaver de overhand krijgt.(te veel eiwit) Dit kan gevaarlijk zijn voor paarden. Daarom hebben wij in sommige van onze mengsels maar een klein deel klavers zitten dat precies uitgebalanceerd is tussen het minder te hoeven bemesten enerzijds en het niet gevaarlijk voor paarden zijn anderzijds. Bloemen en kruiden brengen wel extra structuur en dragen bij aan het welzijn en gezondheid van uw paard.

Bemestingadvies:
Voor rundvee is bemesting (voor productie) gewenst, voor paarden daarin tegen is het minder geschikt. Een paard moet niet te veel eiwitten binnen krijgen en heeft juist behoefte aan schraal en stengelig gras. (structuur) bij paarden praten wij dan ook over onderhoud bemesting. Voordat een perceel nieuw ingezaaid wordt, kan het beste eerst een grondonderzoek plaatsvinden. Geef daarbij aan om welk diersoort het gaat. Op basis van dit grond onderzoek kan dan een correctiebemesting uitgevoerd worden. Vaak zal een aanvullende kalkbemesting noodzakelijk zijn om de gewenste pH te krijgen. Als onderhoudsbemesting kan het beste gekozen worden voor dierlijke mest of kunstmest. Bij kunstmest is de mengmest soort 15-15-15 het meest geschikt. Voor paarden +/- 200 kg per ha indien nodig voor rundvee ligt dit hoger +/- 400 kg per ha. Bij dierlijke mest (varkens of rundvee gier geïnjecteerd) moet men uitgaan van +/- 10 m3 per ha voor rundvee is dit +/- 20 m3 per ha.

Onkruidbestrijding:
Onze paardenwei mengsels die bestaan uit alleen grassen kan onkruid goed worden bestreden met chemische bestrijdingsmiddelen.
Let op !!.. Onze paardenwei mengsels met kruiden kunnen geen bestrijdingsmiddelen verdragen. Men kan dan het beste, onkruid pleksgewijs bestrijden. Het onkruid plukken, uittrekken of maaien kan natuurlijk ook.

Gebruiksadvies:
Een nieuw perceel moet in het begin niet te zwaar belast worden. De ondergrond is vaak nog wat los en daarom gevoelig voor betreden. Houd daar in het begin rekening mee. Laat het nieuwe gras niet te lang worden. Het kan beter enkele malen licht afgeweid worden. Zo wordt een mooie sterke zode verkregen. Daarna kunt u het perceel volop gaan gebruiken, zowel maaien als beweiden. Ook kan het perceel gebruikt worden om in te rijden. U kunt ook schapen op onze grasmengsels laten beweiden. Samen met de paarden vreten ze het gelijkmatig af.

Paardenplekken:
Paarden zijn kieskeurige eters die geen gras zullen eten dat groeit op plaatsen waar regelmatig gemest wordt. Een weide zal naast intensief begraasde gedeelten ook paardenplekken of paardenbanen hebben. De paardenbanen bestaan uit hoogopschietende gras, distels en brandnetels en zijn rijk aan mineralen. Nadelen van de ongelijkmatige begrazing zijn het verlies aan opbrengst en het kapot trappen van de intensief begraasde delen. Paardenplekken kunnen vermeden worden door afwisselend te beweiden en te maaien, wat ook nuttig is voor de wormbestrijding. Een andere mogelijkheid is samen weiden met schapen, kalveren of pinken. Paarden bijten het gras af met de tanden en kunnen daardoor korter gras begrazen dan de herkauwers. Paarden hebben genoeg aan wat de melkkoeien achterlaten.

Omweiden en standweiden:
Wanneer men beschikt over voldoende grasland kan men door het land in percelen te verdelen die afwisselend beweid worden een omweidingsschema hanteren. Hierdoor komen paarden steeds op een fris stuk grasland, terwijl het overige land zich kan herstellen. De herstelperiode van een perceel moet minstens 3 weken bedragen. De percelen moeten zo groot zijn dat de omweidingsperiode per perceel 1 à 3 weken bedraagt. Bij omweiden kan men afwisselend beweiden en maaien voor hooien, drogen of inkuilen, of men kan een omweidingssysteem hanteren waarbij uitsluitend geweid wordt.

Bestellen is mogelijk vanaf 1 kg en is per kg.
De prijzen vermeld op onze website zijn per kg en werkt met staffelprijzen hoe meer u besteld wordt er automatisch een korting berekend.